Hospital Doctors

Medical Director

 • Dr. Pradeep Ganatra (M.B.B.S.)

Eye / Ophthalmic

 • Dr. Viral Rana (MS, DNB, Ophtal)

Dental

 • Dr. Renu Saraswat (BDS)

 • Dr. Aruna Lamba (BDS)

 • Dr. Sumit Makwana (BDS)

 Occupational Therapy

 • Dr. S. Loganathan

 • Dr. Shreyal Amin

 • Dr. Yashashwi Patel

Physiotherapy

 • Dr. Ashok Trivedi

 • Dr. Deval Pathak

 • Dr. Priyanka Shah

 • Dr. Sweta Gala

 • Dr. Henshi Pithadiya

 • Dr. Pooja Ahir

 • Dr. Altika Khatri

 • Dr. Jignesh Solanki

 • Dr. Yash Agrawat

Naturopathy

 • Dr. Raghav Mishra (B.N.Y.S)

 • Dr. Shrikrishna Sharma (BNYS, M.Sc(Yoga), FAC)

 • Dr. Shreya Tripathi (BNYS)

Wellness Centre

 • Dr. Shantanu Mishra (B.N.Y.S) M.SC.(YOGA)

 • Dr. Vini N Gala (BNYS,FCN)

 • Dr. Bibha Sharma (BNYS)

Dispensary

 • Dr. Bharat Dharod (M.B.B.S.)

 • Dr. Devyani Kapdi (BHMS)

Prosthetic & Orthotic

 • Dr. Vaibhav Thakre

Laboratory

 • Mr. Ravindra Bhalani (B.Sc. (Micro), M.L.T.)